รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
99 หมู่ที่ 9 บ้านพนาสวรรค์   ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์ 089 - 7011404
Email : banphnaswanschool.2019ps@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :