ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
99 หมู่ที่ 9 บ้านพนาสวรรค์   ตำบลแม่สลองนอก  อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
เบอร์โทรศัพท์ 089 - 7011404
Email : banphnaswanschool.2019ps@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน