ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับนักเรียน เข็มที่ 2
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ นำโดยท่าน ผอ.สมคิด อนุเคราะห์ และครูฝ่ายกิจการนักเรียนและงานอนามัยของโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 25 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer (เข็ม 2) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด19 และเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยลดความรุนแรงและความอันตรายของโรคเชื้อไวรัสโควิด19 ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติคีรี
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2565,07:52   อ่าน 89 ครั้ง