ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปี 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
มื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ คณะครูได้นำนักเรียน ทัศนศึกษา ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปี 2565 ณ วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น สถานนีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าแม่ลาว และสิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรม และ ได้รับประสบการณ์จากการทัศนศึกษาเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,12:05   อ่าน 218 ครั้ง