ภาพกิจกรรม
กิจกกรมเดินทางไกลยุวกาชาด - ลูกเสือสำรอง
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านพนาสวรรคกิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด - ลูกเสือสำรองเพื่อฝึกฝนทักษะทางด้านต่าง ๆ เช่น
1. ฝึกความอดทน พิจารณา สังเกต จำ
2. ฝึกความสามัคคี ระเบียบวินัย การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3. ฝึกการระมัดระวังตัวจากอุบัติเหตุขณะเดินทาง
4. ฝึกให้รู้จักการเตรียมตัวในการเดินทาง
5. ให้ได้ใช้ชีวิตกลางแจ้ง
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,12:10   อ่าน 44 ครั้ง