ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 (อ่าน 37) 15 ม.ค. 66
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ฉบับที่ 12 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 120) 08 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 126) 03 พ.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565 (อ่าน 190) 14 ก.ย. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (อ่าน 225) 11 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 (อ่าน 221) 10 ส.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 (อ่าน 230) 28 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 (อ่าน 228) 28 ก.ค. 65
วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 (อ่าน 228) 28 ก.ค. 65
กิจกรรมเทวดาน้อยต้านภัยพิบัติ (อ่าน 244) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียน เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 632) 15 พ.ค. 65
ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.พ.65 (อ่าน 3566) 21 ก.พ. 65
ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3597) 14 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนช่วง โควิด 19 (อ่าน 3767) 14 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการษึกษา 2564 (อ่าน 3865) 19 มี.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 4067) 05 ม.ค. 64
ครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์ (อ่าน 7086) 22 ส.ค. 63
สัปดาห์ที่ 3 ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามนโยบายของ สพฐ. (อ่าน 7211) 14 มิ.ย. 63
สัปดาห์ที่ 2 ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามนโยบายของ สพฐ. “ โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู (อ่าน 7273) 31 พ.ค. 63
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 7182) 19 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อม สำรวจและเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 7254) 10 พ.ค. 63