ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการษึกษา 2564
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 15 - 26 มีนาคม 2564 เวลา วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้สนใจสมัครเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
1.รูปถ่าย 2 นิ้ว    จำนวน 2 รูป
2.สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ของผู้สมัครเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
 
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2564,10:41   อ่าน 3694 ครั้ง