คูมือประชาชน
ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้ออกประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตบริการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับแจ้งยืนยันการตรวจพบเชื้อของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนในความดูแลเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง โรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ก.พ. 65 โดยให้นักเรียนหยุดเรียนและมารับแบบฝึกหัด แบบ On Hand ในวันที่ 14 ก.พ. 65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2565,09:54   อ่าน 3752 ครั้ง