คูมือประชาชน
ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ก.พ.65
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ ได้ออกประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตบริการโรงเรียน ทางโรงเรียนได้รับแจ้งยืนยันการตรวจพบเชื้อของผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 ก.พ. 65
หมายเหตุ : หากมีธุระหรือเหตุด่วนจำเป็น ต้องติดต่อกับทางโรงเรียน สามารถเข้ามาติดต่อได้ตามวันและเวลาราชการ โดยส่วหน้ากากอนามัย และป้องกันตนเองให้เรียบร้อย คณะครูทุกคนยังทำงานที่โรงเรียนตามปกติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,11:47   อ่าน 3775 ครั้ง