กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุทิน ปิงสุแสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายชญตว์ ปานนับร้อย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0897011404
อีเมล์ : iam_chaowna@hotmail.com